Allmänna villkor för användning och försäljning - GTUV

Inledning

VC Technology är ett förenklat aktiebolag med aktiekapital som har sitt säte på 102-116 rue victor Hugo, 92300 Levallois, Paris RCS-registreringsnummer 813979036.

VC Technology är ett företag som specialiserar sig på distansförsäljning av begagnade elektroniska produkter via sin webbplats wwww.certideal.com och dess regionala tillägg (inklusive www.certideal.se) nedan kallad "webbplatsen"). VC Technology har inrättat ett antal tjänster som gör det möjligt för Internetanvändare att köpa nya eller renoverade begagnade produkter, t.ex. smartphones, konsoler, surfplattor och tv-apparater av olika märken som Apple iPhones, Ipads och Macbooks, Samsung Galaxy, Notes, Tab och andra modeller. Dessa tjänster är tillgängliga direkt på VC Technologys webbplats och, i förekommande fall, på webbplatsen för en eller flera av dess partners.

Produkter som säljs av VC Technology ("Certideal-produkter") säljs på webbplatsen.

ARTIKEL 1 – TILLÄMPNINGSOMRÅDE

De allmänna försäljningsvillkoren (nedan kallade "allmänna villkor") gäller utan begränsningar eller förbehåll för alla produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen.

Det faktum att en fysisk eller juridisk person (nedan kallad "kunden") gör en beställning på webbplatsen innebär följaktligen ett fullständigt godkännande av de allmänna villkoren.

De allmänna villkoren förblir i kraft tills en ny version läggs ut på nätet. Därför måste kunden innan beställningen godkänns ta del av och godkänna de allmänna villkoren innan beställningen godkänns.

VC Technology reserverar sig rätten att anpassa eller ändra de allmänna villkoren när som helst. I händelse av en ändring ska de allmänna villkor som gäller vid tidpunkten för beställningen gälla för varje beställning.

ARTIKEL 2 - REGISTRERING PÅ WEBBPLATSEN

2.1. Skapa ett konto

För att få tillgång till webbplatsens funktioner måste användaren skapa ett konto med sin e-postadress och ett lösenord.

En bekräftelse på aktiveringen av kontot skickas till användaren via den e-postadress som angivits. Bekräftelsen av kontoaktiveringen kommer att innehålla en sammanfattning av din e-postadress (inloggning) och ditt lösenord så att du kan ansluta dig till webbplatsen därefter.

Öppnandet av ett konto är gratis och kostnadsfritt, utan skyldighet att köpa något på webbplatsen.

Användaren måste vara över 18 år och ha full rättskapacitet för att kunna genomföra en försäljning.

Den registrerade användaren är den enda som har rätt att använda sitt konto med hjälp av en e-postadress och ett lösenord som skapats vid registreringen på webbplatsen. Denna information, som användaren är ansvarig för, kommer att begäras varje gång en session öppnas och får under inga omständigheter överföras av användaren till tredje part eller användas av tredje part.

Användaren förbinder sig att inte skapa eller använda andra konton än de som ursprungligen skapats av honom, vare sig under sin egen eller en tredje parts identitet.

Användaren förbinder sig att inte fylla i registreringsformuläret med fantasifulla, fiktiva och/eller felaktiga uppgifter eller kontaktuppgifter.

Du samtycker också till att meddela Certideal, genom att skriva till Kontakt@certideal.se, om tredje parts bedrägliga användning av din inloggning och/eller ditt lösenord så snart du får kännedom om det. Du samtycker i detta avseende till att ersätta Certideal för eventuella skador eller kostnader som uppstår till följd av att någon annan person som har tillgång till webbplatsen använder din kontoinformation, om du har godkänt sådan användning eller fått kännedom om den.

2.2 Skapa en kundfil

När användaren är inloggad på webbplatsen och har loggat in på sitt konto kan han/hon skapa ett profilkort. För att skapa ett profilkort måste användaren klicka på länken "Mitt konto" längst upp till höger på skärmen och sedan på fliken "Min information".

Slutligen kan användaren välja att lämna följande information när profilkortet skapas: kreditkortsuppgifter och IBAN-uppgifter för sitt bankkonto.

ARTIKEL 3 - INKÖP AV PRODUKTER

3.1 Beställning av köparen

3.1.1 beställning

Köparen som vill köpa en produkt klickar på knappen "Lägg i varukorgen" på den valda produktsidan. Köparen kan sedan lägga flera produkter i sin varukorg.

Information om produkterna finns på produktsidan.

Dessutom är det viktigt att notera att produkterna, med vissa undantag, endast levereras i Italien, Schweiz, San Marino och Vatikanstaten om beställningen görs från www.certideal.se.

Priserna på alla produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen är inklusive alla skatter (med undantag för transport- och tullskatter som gäller i vissa länder och som kan faktureras extra) och anges på produktbladen på webbplatsen.

Varje beställning som bekräftas av kunden utgör ett oåterkalleligt godkännande av försäljningsavtalet, som endast kan ifrågasättas inom de gränser som anges i de allmänna villkoren.

VC Technology bekräftar mottagandet av beställningen till kunden genom att skicka ett e-postmeddelande med en orderbekräftelse som sammanfattar beställningens innehåll och leveransdatum.

VC Technology reserverar sig rätten att annullera en beställning från en kund med vilken det finns en tvist innan beställningen har lagts.

Den information som kunden lämnar under beställningsprocessen är bindande för denne: om fel i sådan information, särskilt e-postadress och kontaktuppgifter för mottagaren, är felaktiga, ofullständiga eller felstavade, kan VC Technology inte hållas ansvarig för att produkten inte kan levereras. Alla leveranser som görs till den adress som kunden har angett ska anses vara perfekta och uppfyllda i enlighet med villkoren i de allmänna villkoren.

I händelse av en omleverans på grund av bristande information och/eller fel från kundens sida kommer kostnaderna för en sådan omleverans sannolikt att debiteras kunden.

3.2 Tariffe

Priserna är fördelade enligt följande.

Produktpriser: Dessa priser kan ändras när som helst av VC Technology. Vid en ändring ska dock det försäljningspris som tillämpas vara det som gäller när beställningen registreras. De priser som anges på webbplatsen inkluderar inte leveranskostnader, om inget annat anges.

Rabattkuponger: kuponger, rabatter, kampanjkoder, sponsring är inte kumulativa och kan användas för produkter från VC Technology.

Leveranskostnader: Leveranskostnaderna varierar beroende på produkterna och den leveransmetod som kunden väljer bland de leveransmetoder som VC Technology erbjuder. Dessa kostnader anges när kunden väljer leveranssätt och kan när som helst kontrolleras under rubriken "Leveranser" på webbplatsen.

Det belopp (pris för produkterna och leveranskostnader) som anges i VC-teknikens orderbekräftelse är det totala pris som kunden ska betala.

3.2.1 Leverans och fraktkostnader

Köparen måste tillhandahålla en viss mängd information som är nödvändig för att transaktionen ska kunna genomföras:

- hans efternamn och förnamn och, om köparen och den person som ska levereras är olika, efternamn och förnamn på den person som ska ta emot paketet,

- Leveransadressen, som måste vara fullständig och detaljerad för att möjliggöra och underlätta leverans av beställningar,

- Faktureringsadress,

- vid behov ett telefonnummer för kontaktperson.

Leverans av beställningen till köparen sker med DHL eller annan transportör som Certideal godkänt.

Fraktkostnader motsvarar köparens deltagande i Certideals kostnader, enligt nedan, för att skicka produkten till köparen. De bestäms i förhållande till värdet av de beställda produkterna och anges nedan för de olika länder till vilka beställningarna kan levereras, utom när det gäller atypiska produkter eller beställningar, som kommer att omfattas av andra fraktkostnader, vilket köparen måste informeras om när han/hon lägger sina beställningar.

 

3.3 En produkt är inte tillgänglig / en beställning nekas.

I händelse av att en produkt som beställts av köparen inte är tillgänglig, oavsett anledning, efter bekräftelse av beställningen, kommer Certideal att kontakta köparen i god tid för att föreslå annullering av beställningen och återbetalning av den (om betalningen redan har mottagits), vilket kommer att ske inom trettio (30) kalenderdagar efter annullering av beställningen. För att säkerställa högsta kvalitet förbehåller sig Certideal rätten att ersätta varan med en annan vara av samma eller högre kvalitet.

3.4 Betalning av beställningen

Köparens betalning av produktpriset och frakt sker via ett av de säkra betalningssystem som Certideal har valt och kan ske med kreditkort, Visa, Maestro och Mastercard.

Certideal ger köparen möjlighet att registrera sina Visa- och MasterCard-uppgifter i sin kundprofil.

Informationen om köparens beställning är föremål för automatiserad databehandling. Syftet med denna automatiserade databehandling är att bekämpa kreditkortsbedrägerier.

En kontroll kan dock utföras av en partner och/eller Certideals riskavdelning i köparens lokaler, via telefon, e-post eller post, för att validera beställningen innan produkten skickas och för att begära ytterligare styrkande dokument.

Som en del av verifieringsprocessen kan en beställning nekas köparen om den information som köparen lämnat är avsiktligt felaktig och/eller bedräglig. I detta fall kommer köparen att informeras via e-post om de åtgärder som Certideal vidtagit, som automatiskt kommer att återbetala beställningen om den redan har betalats av köparen.

3.5 Leverans

De beställda produkterna levereras av den kurirfirma som kunden väljer, i mån av tillgång och om inget annat anges för kunden vid beställningen, inom högst 6 arbetsdagar. Den maximala löptiden anges på varje produktblad.

Vid beställningar som omfattar flera produkter kan en beställning levereras till kunden i en eller flera försändelser.

Om kunden uttryckligen vill ha mer än en leveransplats måste han eller hon göra flera beställningar och faktureras för respektive leveranskostnad för var och en av beställningarna.

För leveranser till Italien, San Marino och Vatikanstaten förbinder sig transportören att leverera beställningen till den adress som kunden angett, inom en period på mellan tjugofyra (24) och sjuttiotvå (72) arbetstimmar från UPS (måndag till fredag). Om leveransen försenas utöver den period som anges vid avtalets ingående måste kunden kontakta VC-teknologins kundtjänst från sitt kundkonto, antingen via e-post eller brev, för att begära att leveransen sker inom en rimlig ytterligare tidsperiod.

Om leveransen fortfarande inte har skett efter denna ytterligare period kan kunden begära att få sin beställning annullerad av VC Technologys kundtjänst via sitt kundkonto, via e-post eller brev. Beställningen betraktas som annullerad när denna begäran har mottagits. I detta fall får kunden tillbaka hela det betalda beloppet inom 14 dagar.

VC Technology ansvarar för leverans och leveranstider.

 

3.6 Mottagande och kontroll av en beställning

Köparen måste kontrollera (eller låta den person som tar emot produkterna i dens namn och för dens räkning kontrollera) produkternas uppenbara skick vid mottagandet innan han undertecknar den kvittens som transportören överlämnar till honom.

Om det finns en uppenbar anomali (skador, saknade produkter, skadade förpackningar, trasiga produkter etc.) måste köparen eller dennes representant på leveranssedeln göra exakta förbehåll: ange antalet förpackningar och/eller saknade och/eller skadade produkter och en detaljerad beskrivning av eventuella skador (öppen eller trasig förpackning, skadad eller saknad produkt etc.). Köparen måste förvara produkterna i det skick de levererades till honom (dvs. med alla tillbehör och andra delar som mottagits).

Felaktiga formuleringar som "under förutsättning att varan packas upp" eller "under förutsättning att den inspekteras" är värdelösa. I avsaknad av exakta reservationer bekräftar köparen att han eller hon har fått en leverans i enlighet med sin beställning och i gott skick.

I enlighet med artikel L.133-3 i den franska handelslagen måste alla anspråk på transportskador och/eller saknade produkter bekräftas genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis som skickas till transportören inom tre (3) dagar, exklusive helgdagar, efter mottagandet. Denna period förlängs till (tio) 10 dagar om beställningen tas emot av en icke-professionell köpare (eller dennes representant) och transportören inte motiverar att han får möjlighet att kontrollera dess goda skick, i enlighet med artikel L. 121-105 i den franska konsumentlagen.

Köparen ska behålla en kopia av följesedeln. En kopia av denna begäran skall på samma sätt skickas till Certideal på följande adress: VC Technology, 110 rue victor Hugo, 92300 Levallois, Frankrike.

I förekommande fall ska återlämnandet av den skadade produkten/produkterna till Certideal ske i enlighet med det förfarande för produktåterlämning som anges i artikel 3.7.4 nedan.

Om köparen inte uppfyller de formaliteter som beskrivs ovan, kommer följderna av transportskador att vara köparens ensamma ansvar, utan möjlighet att erhålla någon ersättning från Certideal.

3.7 Avbokning/klagomål/returer/återbetalningar

Inget av villkoren i denna artikel påverkar köparens rättigheter enligt lagen, särskilt den lagstadgade garantin om överensstämmelse (artiklarna L. 211-4 och följande i konsumentlagen) och garantin om dolda fel (artiklarna 1641-1648 och 2232 i civillagen) som Certideal är bunden av vid direktförsäljning av sina produkter på sin webbplats.

3.7.1 Produkter som inte överensstämmer med produktbladet

Köparen tar emot produkter som inte överensstämmer med produktbladet.

Om en produkt som köparen har mottagit inte överensstämmer med beskrivningen i produktbladet eller om en produkt som köparen har mottagit bryter mot dessa allmänna villkor, har köparen rätt att lämna in ett klagomål till Certideal inom 14 dagar efter mottagandet av produkten (denna period kan förlängas beroende på affärsverksamheten) inom den period som anges i artikel 211-7 i konsumentlagen, för att få, enligt eget val, utbyte, reparation av produkten eller återbetalning av den.

En reklamation där man hävdar att produkten inte överensstämmer med beskrivningen i produktbladet och/eller med dessa allmänna villkor ska medföra en skyldighet för köparen att returnera produkten i enlighet med de villkor som anges i artikel 3.7.4 "Villkor för retur av produkter" nedan.

Varje professionell säljare bekräftar att om en produkt returneras av köparen på grund av att den inte överensstämmer med beskrivningen på produktbladet eller på grund av att den bryter mot dessa allmänna villkor och/eller den professionella säljarens rättsliga skyldigheter, ska den professionella säljaren inte kunna vägra att tillämpa de förfaranden som beskrivs ovan och ska agera inom en rimlig tid.

3.7.2 Hur man återlämnar produkter

Eventuella returer av produkter i enlighet med artiklarna 3.6, 3.7.1 b "Ej mottagna eller sent levererade produkter", 3.7.2 "Produkter som inte överensstämmer med produktbladet" och 3.7.3 "Ångerrätt" ovan ska skickas till följande adress VC Technology, 110 rue Victor Hugo, Levallois - Frankrike. Certideal rekommenderar att köparen skaffar ett postbevis för alla paket som skickas till Certideal och skickar dem med rekommenderat brev med mottagningsbevis eller med kurir med värdeförklaring, beroende på vad som är lämpligt. Certideal frånsäger sig allt ansvar för förlust eller försämring av en produkt under transport.

Dessutom måste produkter som returneras på grund av försenad leverans i enlighet med klausul 3.7.1 (b) "Icke mottagning och försenad leverans av en produkt" returneras med rekommenderat brev med returkvitto.

Certideal uppmärksammar köparen på att han måste vara särskilt försiktig med produkterna. Alla returnerade produkter kommer att kontrolleras och måste i alla fall returneras kompletta (dvs. med alla tillbehör och andra komponenter som levererats tillsammans med dessa produkter i originalskick och förseglade).

Om köparen inte tog hand om produkten när han fick den eller när han returnerade den, förbehåller sig Certideal rätten att inte acceptera återlämning av den eller att återbetala köparen genom att dra av ett belopp som kompensation för den skada som orsakats produkten (om skadan inträffade efter leverans till köparen). Vidare är köparens ansvar engagerat i händelse av värdeminskning av produkterna till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa produkternas art, egenskaper och korrekta funktion, avsiktlig försämring, olycka, oaktsamhet från köparens eller tredje mans sida, felaktig användning för det avsedda ändamålet med produkten, bristande efterlevnad av tillverkarens eller Certideals anvisningar eller modifiering eller reparation som utförts utan Certideals förhandsgodkännande.

En produkt som returneras i ett skick där kostnaden för reparation eller rengöring skulle vara för hög i förhållande till produktens pris, kommer inte att återbetalas och kommer att ställas till köparens förfogande på egen risk under en period av sex (6) månader efter det att Certideal har mottagit produkten (såvida inte produkten mottogs i detta skick av köparen).

Köparen som vill återfå produkten måste göra en begäran via e-post och betala ett belopp på 12 euro inklusive moms med bankkort, vilket motsvarar Certideals rimliga kostnader för lagring och underhåll (kostnader för att återlämna produkten till köparen) och Certideal kommer att återlämna den icke återbetalningsbara produkten till köparen när detta belopp har mottagits.

Om Certideal inte får något krav från köparen under de sex månader som produkten lagras i Certideals lokaler, blir Certideal den fulla ägaren till den icke återbetalningsbara eller returnerade produkten (i förekommande fall) som inte har krävts. Om det är nödvändigt kommer dessa produkter att förstöras eller ges till välgörenhet om deras tillstånd tillåter det.

Om Köparen annullerar en beställning inom den ångerfrist som anges i artikel 3.7.3, "Ångerrätt", som helt eller delvis betalats med en kupong eller ett presentkort, kommer de kuponger som använts för beställningen att krediteras på Köparens konto eller på dennes e-plånbok om denne har en sådan.

Alla varor måste returneras med tillbehör och instruktioner och i möjligaste mån i sin originalförpackning.

Det kan hända att VC Technology vid leverans av beställningen skickar en produkt med högre estetisk kvalitet eller minneskapacitet till kunden utan kostnad. Om produkten returneras och behöver ersättas kommer VC Technology att leverera produkten i enlighet med det beställningsformulär som betalats av kunden och som bekräftats via e-post. VC Technology är i detta fall inte skyldig att respektera den estetiska kvalitet och minneskapacitet som erbjöds köparen gratis.

Certideal garanterar att de produkter som säljs på webbplatsen uppfyller alla tillämpliga lagar, förordningar och standarder. Certideal ansvarar särskilt för den rättsliga garantin om överensstämmelse (artiklarna L. 211-4 och följande i konsumentlagen) och den om dolda fel (artiklarna 1641-1648 och 2232 i civillagen).

För direktförsäljning som Certideal genomför på webbplatsen är Certideal dessutom en professionell säljare och förbinder sig som sådan att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, särskilt artikel 3.7 "Avbeställning/reklamationer/returer/återbetalningar" i detta dokument.

Certideal uppmanar användarna att regelbundet kontrollera spårningen av beställningar som finns i profilen under fliken "Historik".

Överföringen av äganderätten till produkterna till förmån för kunden sker först när produkterna levereras.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDE OM KÖP

När du köper på webbplatsen kan köparen erbjudas att sälja sin gamla enhet: detta är ett inbyteserbjudande. HelloZack, ett företag som specialiserar sig på att köpa smartphones från privatpersoner, är Certideals partner för detta inbyteserbjudande och ansvarar för uppskattning, mottagande, verifiering och betalning till köparen för hans gamla enhet.

Hur ett köpserbjudande fungerar:

Om det är möjligt att erbjuda ett offentligt köp erbjuds köparen det när han eller hon surfar på webbplatsen. Köparen deklarerar på en blankett modell, kapacitet, skärmens skick, kroppens skick och driftskick för sin apparat. Ett köp erbjudande, som är giltigt i 14 dagar och som är beroende av ett köp på webbplatsen och som HelloZack bedömer utifrån sina deklarationer, erbjuds köparen, som fritt kan acceptera det eller inte. Om köparen accepterar erbjudandet om övertagande får han eller hon efter köpet på webbplatsen ett förbetalt kvitto på att han eller hon ska skicka sin gamla enhet till HelloZack. Vid mottagandet kontaktar HelloZack köparen och kontrollerar äktheten av köparens uttalande om den gamla enhetens skick på webbplatsen. Om redogörelsen överensstämmer med enhetens skick och om köpeerbjudandet inte har löpt ut, ansvarar HelloZack för att göra en betalning till köparen som motsvarar köpeerbjudandet, via banköverföring, för återbetalningen av hans gamla enhet. I annat fall lämnar HelloZack ett nytt erbjudande om köp, som köparen kan acceptera eller avböja. Om köparen avvisar köpeerbjudandet eller om köparen har ändrat sig och vill hämta den gamla enheten, ansvarar köparen för returkostnaderna.

 

 

ARTIKEL 5 - ANSVAR OCH GARANTI

5.1 Juridiska garantier

VC Technology är bunden av den lagstadgade garanti för överensstämmelse som avses i artiklarna L. 217-4 och följande artiklar i konsumentlagen och den garanti som avser fel i den sålda varan, på de villkor som anges i artiklarna 1641 och följande artiklar i civillagen. (se nedan).

Observera att enligt den lagstadgade garantin om överensstämmelse för begagnade varor måste konsumenten:

- Har två år på sig att vidta åtgärder mot sin säljare från och med varuleveransen;

- Kan välja mellan att reparera eller byta ut varan, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L. 217-9 i konsumentlagen;

- Du är befriad från skyldigheten att bevisa att varorna inte överensstämmer med kraven under sex månader efter det att varorna har levererats.

Den lagstadgade garantin om överensstämmelse gäller oberoende av den kommersiella garanti som tillverkaren kan erbjuda. Konsumenten kan besluta att tillämpa garantin mot dolda fel i den sålda varan i enlighet med artikel 1641 i civillagen, och kan i så fall välja mellan att häva försäljningen eller att minska försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

5.1.1 Påminnelse om de bestämmelser som reglerar den rättsliga garantin för överensstämmelse

Enligt den lagstadgade garantin om överensstämmelse om den produkt som beställts av kunden har en bristande överensstämmelse som föreligger vid leveranstillfället, åtar sig VC Technology att:

-        eller att ersätta produkten med en identisk produkt i mån av tillgång till lager,

-        eller att reparera sin produkt

-        eller att byta ut en produkt mot en produkt av likvärdig kvalitet och pris i mån av tillgång på lager,

-        eller att återbetala priset för produkten inom 14 dagar efter kundens begäran om det inte är möjligt att ersätta den med en identisk eller likvärdig produkt.

Artikel L217-4 i konsumentlagen

Säljaren levererar varor i enlighet med avtalet och är ansvarig för bristande överensstämmelse vid leveranstillfället.

Han är också ansvarig för bristande överensstämmelse till följd av förpackning, monteringsanvisningar eller installation, om detta har ålagts honom enligt avtalet eller har utförts på hans ansvar.

Artikel L217-5 i konsumentlagen

En tillgång är i överensstämmelse med kontraktet:

1 ° Om den är lämplig för den användning som normalt är avsedd för liknande produkter och, i förekommande fall:

- om den motsvarar säljarens beskrivning och har de egenskaper som denne har presenterat för köparen i form av ett prov eller en modell;

- om den har de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig mot bakgrund av de offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, producenten eller dennes företrädare, särskilt i reklam eller märkning;

2. Eller om den har de egenskaper som parterna har definierat i samförstånd eller om den är lämplig för en särskild användning som köparen önskar, som säljaren har fått kännedom om och som denne har godtagit.

Artikel L217-7 i konsumentlagen

En bristande överensstämmelse som visar sig inom tjugofyra månader efter det att varorna har levererats ska antas föreligga vid leveranstillfället, om inte motsatsen bevisas. Det erinras om att denna period är fastställd till sex månader för varor som säljs begagnade.

Säljaren får motsätta sig denna presumtion om den inte är förenlig med varans art eller den påstådda bristen på överensstämmelse.

Artikel L217-8 i konsumentlagen

Köparen har rätt att kräva att varorna överensstämmer med avtalet. Företaget kan dock inte bestrida överensstämmelsen genom att hävda en brist som det kände till eller som det inte kunde ha varit oförstående till när avtalet redan var i kraft. Detsamma gäller om felet har sitt ursprung i material som levererats av köparen.

5.2 Handelsgaranti

VC Technology erbjuder konsumenter som har köpt på plattformen certideal.se produkter som smartphones och surfplattor, Apple och Android, en lagstadgad garanti på minst 6 månader, som kan variera beroende på produkten och som, om inget annat anges, förlängs till 18 månader.

Detaljer om garantin finns på denna länk https://www.certideal.se/content/12-garanti-och-forlangning-av-garanti-smartphone-renovation-certideal

ARTIKEL 6 - SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

VC Technology har åtagit sig att skydda personuppgifter. Företaget har åtagit sig att garantera den bästa nivån av skydd av personuppgifter i enlighet med tillämpliga europeiska och franska bestämmelser om dataskydd.

För information om skyddet av personuppgifter kan du också besöka dataskyddskommissionens webbplats: www.cnil.fr.

Närmare uppgifter om dataskyddspolicyn finns på följande länk: https://www.certideal.se/content/20-Integritetspolicy

ARTIKEL 7 - STÄLLNINGAR OCH TILLLÄMPLIG LAG - HANTERING AV KLAGOMÅL – MEDLING

Eventuella klagomål kan lämnas in via de kontaktformulär som finns i kundområdet och kunden kommer att få ett svar så snart som möjligt.

I händelse av svårigheter har kunden möjlighet att, före medling och rättsliga åtgärder, söka en uppgörelse i godo, särskilt med hjälp av en branschorganisation, en konsumentorganisation, via den europeiska tjänsten för tvistlösning online (https://ec.europa.eu/consumers/odr) eller någon annan rådgivare som han eller hon väljer.

Tvister som inte kan lösas i godo ska omfattas av jurisdiktionen på den plats där den skadliga händelsen inträffade eller på den plats där kunden bodde när avtalet ingicks.

 

ARTIKEL 8 - JURIDISK INFORMATION

Dessa allmänna villkor regleras av fransk lag. Eventuella tvister i samband med detta ska hänskjutas till behöriga franska domstolar. Tjänsten tillhandahålls av det förenklade aktiebolaget VC Technology, SIREN 813 979 036, beläget på 102-116 rue Victor Hugo 92300 Levallois Perret. Företaget leds av Yoann Valensi och webbplatsen är värd för Amazon, AWS Service.