Konsumentens Ångerrätt (lagdekret 206/2005)

Certideal förlänger den lagliga ångerrätten från 14 till 21 dagar efter mottagandet av ditt köp.

Nedan hittar du all information som du behöver för att utöva din ångerrätt om du inte är nöjd med ditt köp. Vi vill dessutom påminna dig om att vi, till skillnad från den lagstadgade tidsgränsen på 14 dagar från mottagandet av ditt köp, har beslutat att förlänga den till 21 dagar.

Ångerrätt (lagdekret 206/2005)

Enligt artikel 52 i konsumentlagen har kunden rätt att frånträda avtalet, utan att ange orsaken, inom 14 (fjorton) dagar från det datum då kunden (eller dennes befullmäktigade representant) tar varan i fysisk besittning.

För att utöva sin ångerrätt måste kunden skicka ett e-postmeddelande eller traditionell post inom den tidsramen som anges i föregående stycke:

(i) ett meddelande där Kundens avsikt att utöva sin ångerrätt i enlighet med artikel 52 i konsumentlagen framhävs; ett sådant meddelande måste innehålla följande information: (i) uppgift om den produkt för vilken kunden vill utöva sin ångerrätt, (ii) ordernummer. Meddelandet ska skickas till följande e-postadress kontakt@certideal.se eller till följande postadress:

VC Technology

Immeuble Malesherbes

102-116 Rue Victor Hugo

92300 Levallois-Perret

France

Inom 14 (fjorton) dagar från meddelandet om ångerrätt (skickat i enlighet med vad som beskrivs ovan) måste kunden returnera den köpta produkten till Certideal genom att skicka den till den adress som anges på den returetikett som Certideals kundtjänst skickar till kunden via e-post.

Kunden måste följa exakt de instruktioner som han eller hon får i det dokument som bifogas inom e-postmeddelande som Certideal skickar vid tidpunkten för öppnandet av returprocessen för att följa de villkor som fastställts för lösningen av returen. Kostnaderna för att returnera produkten till Certideal ska bäras av kunden om kunden inte använder de returmetoder som Certideal tillhandahåller. Kunden är ensam ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten till följd av annan hantering av produkten än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper och funktion: kunden får därför inte ta bort eventuella etiketter som är anbringade på produkten.

Certideal kommer att se till att kunden får tillbaka hela det belopp som betalats (inklusive eventuella fraktkostnader) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 (fjorton) dagar från det datum då Certideal informerades om kundens beslut att frånträda avtalet i enlighet med denna artikel, förutsatt att kunden har mottagit produkten i enlighet med artikel 3 i enheten i artikel 56 i konsumentlagen. Certideal kommer att göra denna återbetalning genom att använda samma betalningsmetod som kunden använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna och under förutsättning att kunden inte ådrar sig några ytterligare kostnader till följd av denna återbetalning.

När produkten har skickats kan beställningen inte längre avbrytas eller ändras. Returnering av produkter som redan har skickats måste under alla omständigheter ske i enlighet med det förfarande som anges i denna artikel.