Garanti och tilläggs garanti

Villkor och förutsättningar

Certideal erbjuder konsumenter som har köpt en renoverad smartphone eller surfplatta på sin webbplats certideal.se en 24-månaders garanti, om det inte står något annat på produktbladet. Det finns också erbjudanden om att förlänga garantin till 30 eller 36 månader, vilket kunderna på webbplatsen kan prenumerera på.

 

Certideal garanterar kunden att den produkt som köps på dess plattform är fri från materiella och tekniska problem samt tillverkningsfel som inte anges eller beskrivs i reklamen.

 

Alla produkter har kontrollerats och underhållits av ett team av experter som kan garantera att det ska fungera som det ska.

 

Garantiavtalet gäller och verkställs från och med det inköpsdatum som anges på CertiDeal-fakturan. Det upphör ett visst antal månader efter inköpsdatumet beroende på vilken garanti som valts. Garantin gäller för alla produkter - exklusive tillbehör - som har köpts på webbplatsen www.certideal.se

 

Konsumenten kan göra garantin gällande genom att informera Certideal via e-post på kontakt@certideal.se Konsumenten måste rapportera fel på den aktuella produkten utan att överskrida en period på 15 dagar mellan upptäckten av problemet (rapporteringen) och leveransen till Certideal. Denna period förkortas till 3 dagar om glaset går sönder under transporten.

 

Konsumenten måste bevisa att det problem som uppstått ligger inom ramen för garantin och förklara i vilket sammanhang det tekniska problemet uppstått.

Tjänster som täcks av garantin

Certideal kan fritt avgöra om produkten ska repareras, bytas ut eller om konsumenten ska få ersättning för produktens värde vid garantitidpunkten.

Certideal försöker i första hand reparera produkten. Om detta inte är möjligt ersätter Certideal produkten. Vid utbyte kommer den defekta produkten att ersättas med en produkt med liknande egenskaper (samma tillverkare, samma estetiska kvalitet vid tidpunkten för garantin, möjlighet att byta färg om den ursprungliga färgen inte längre är tillgänglig). Om produkten i fråga inte längre tillverkas eller inte är tillgänglig förbehåller sig Certideal rätten att erbjuda konsumenten en produkt av högre kvalitet.

Certideal reserverar sig rätten att ge en återbetalning om det inte är möjligt att reparera eller byta ut produkten. I detta fall behåller Certideal den defekta produkten och återbetalar produktens värde när konsumenten använder sig av garantin.

Återlämning i enlighet med garantin

Vid problem med en produkt som omfattas av garantin ska kunden kontakta Certideals kundtjänst via e-post eller telefon:

Telefon: certideal.se/rdv

E-post: Support@certideal.se

Om problemet inte kan lösas via telefon och om garantin är giltig, skickar Certideal kunden ett förbetalt returkvitto inom 14 dagar efter köpet av produkten, med vilket produkten kan returneras när den är förpackad och väl skyddad.

 

När produkten har kommit fram till oss får konsumenten ett e-postmeddelande med information om produktens status och det valda alternativet (reparation, utbyte eller återbetalning).

 

Vid återbetalning kommer konsumenten att uppmanas att visa upp ett kontoutdrag. Kunden har 7 dagar på sig att skicka tillbaka produkten efter att ha gjort en returbegäran. I annat fall har Certideal rätt att inte längre garantera problemet i fråga, såvida inte kunden befinner sig utomlands. Om du inte kan resa av medicinska skäl skickar Certideal en kurir för upphämtning (DHL/Postnord) till kundens hemort. Transport och frakt kan inte genomföras utan Certideals förhandsgodkännande. Köparen ansvarar för fraktkostnaderna.

 

Om produkten fortfarande täcks av tillverkarens garanti eller om problemet täcks av ett garantiprogram måste kunden först kontakta tillverkaren för att få hjälp. Om garantivillkoren gäller, kommer Certideal att ta hand om produkten.

Villkor och undantag

Förutsättningen för att garantin ska gälla är att produkten används på rätt sätt och att tillverkarens underhållsinstruktioner följs. Exempel på missbruk är:

- Vattenskador

- Elektriska fel orsakade av laddare som inte är godkända av tillverkaren.

- Installation av mjukvara som inte är godkänd av tillverkaren (inklusive applikationer etc.).

Garantin täcker inte:

- Förbrukningsvaror, t.ex. batterier eller ackumulatorer, mer än 3 månader efter inköpsdatumet, slitage på arbetsknappar. Dessa delar måste ha fel som rapporterats vid tidpunkten för mottagandet av produkten. Efter 3-6 månader kommer produkterna fortfarande att analyseras för att se om problemet inte beror på ett batterifel. Ljudvolymen tenderar också att minska med användningen och en enkel minskning motiverar inte garantin.

- Små variationer i produkten påverkar inte dess användbarhet.

- Större tillverkningsfel (som inte kan repareras genom utbyte av delar från andra företag än tillverkaren eller dess dotterbolag, certifierade partner) som erkänns av tillverkaren: dessa fel garanteras endast under ett år och måste därför åtgärdas av tillverkaren (t.ex. beröringssjukdomar).

- Om batteriet har en kapacitet på mer än 80 % kommer det inte att bytas ut.

- Produktfel orsakade av installation och transport

- Mindre än 6 döda pixlar på skärmen

- Alla synliga fysiska skador på produkten: skärm, kamera. Skärmbrott är inte garanterat.

Garantin upphör att vara giltig ifall:

- Bristande respekt för installation, underhåll eller instruktioner.

-öppning eller reparation av någon del av ett annat företag än tillverkaren eller Certideals partner.

- avsiktliga skador eller skador som beror på normalt slitage

- Bristande eller dåligt underhåll.

- skador på enheten, vilket tyder på felaktig användning

- Skador som orsakats av force majeure eller naturkatastrofer.

- Produkter som returneras med iCloud- eller gmail-koder och konton som fortfarande är aktiva.

Produkter som inte garanteras

Om ett upptäckt fel inte omfattas av garantivillkoren ska konsumenten stå för kostnaden för returtransporten. Dessutom måste konsumenten stå för arbetskostnaderna för diagnosen av produkten.

Om konsumenten informeras om att garantin inte gäller och konsumenten vill utföra reparationen, måste konsumenten också stå för kostnaderna för reservdelar och arbete.